Waar wil je vandaag gaan zwemmen of watersporten?

Op deze website krijg je een overzicht van de waterkwaliteit van alle locaties (binnen en buiten) waar je kan gaan zwemmen of watersporten.

Gebruik mijn huidige locatie
Wat wil je zien?

Vragen

Hoe moet de waterkwaliteit worden opgevolgd in zwembaden?

DAGELIJKS: De uitbater is verplicht om 3 keer per dag een waterstaal te nemen om de temperatuur, de helderheid, de pH en het vrij en gebonden chloor te meten. Zo controleert hij of de automatische sturing- en doseringsinstallatie nog correct werkt.

MAANDELIJKS: De exploitant moet de opdracht geven aan een erkend labo om 1 of 2 keer per maand stalen te nemen van het zwembadwater. Naast dezelfde parameters van de dagelijkse controles analyseert het labo ook bacteriologische parameters. Binnen de week krijgen de uitbater en Departement Zorg de resultaten.

JAARLIJKS: Minstens 1 keer per jaar voert Departement Zorg een onaangekondigde controle in de zweminrichting uit. Daarbij neemt de controleur stalen van het zwembadwater die ook door een erkend labo worden geanalyseerd. Daarnaast controleert de controleur volgende aspecten:

  • Volgt de exploitant voldoende de waterkwaliteit op?
  • Is de luchtvochtigheid in de zwemhal niet te hoog?
  • Wordt de zweminrichting voldoende hygiënisch onderhouden?
  • Worden de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen? O.a. aanwezigheid redders, diploma’s en bijscholingen, nooduitgangen, EHBO-materiaal, diepteaanduidingen, correcte opslag chemicaliën, …

Alle resultaten van stalen die door een erkend labo worden geanalyseerd, zijn beschikbaar op deze website. Ureum, chloriden en oxydeerbaarheid worden niet altijd geanalyseerd omdat dit hygiëneparameters zijn: ze geven een beeld over de werking van de filterinstallatie maar ze hebben geen rechtstreekse invloed op de gezondheid van de zwemmers.

Wat beïnvloedt de waterkwaliteit?

De waterkwaliteit kan beïnvloed worden door allerlei factoren: de werking van de filterinstallatie, de kwaliteit van het vulwater, het aantal zwemmers op dat moment, de hygiëne van de zwemmers, … Zwemmers brengen zowel micro-organismen (bijvoorbeeld bacteriën op de huid of het haar van de zwemmers) als chemische stoffen van menselijke (urine, zweet, …) en niet-menselijke oorsprong (cosmetica,…) in het water.

Ook zwemmers kunnen helpen om een goede waterkwaliteit te behouden:

  • Ga vóór het zwemmen naar het toilet en was daarna je handen.
  • Wrijf minimum 30 seconden je huid af onder de douche vooraleer je in het zwembad gaat. Zo verwijder je al een groot deel van organisch materiaal (dode huidcellen, bacteriën, urine, zweet, cosmetica,…) . Daardoor moet er minder chloor worden toegevoegd aan het water en zal het gehalte aan gebonden chloor ook lager liggen.

Eén zwemwateranalyse is steeds een momentopname. Om een beeld te krijgen van de algemene zwemwaterkwaliteit is een beoordeling van meerdere stalen geanalyseerd door een erkend labo nodig.

Waarom meet de overheid niet alle parameters in zwembaden?

Departement Zorg meet en controleert tijdens de jaarlijkse controles van zwembaden enkele basisparameters om een beeld te krijgen van de opvolging van de zwemwaterkwaliteit: vrij chloor, gebonden chloor en pH zegt iets over de werking van de filterinstallatie én de dagelijkse opvolging door de exploitant. De bacteriologische parameters geven aan of er al dan niet een bacteriologische besmetting is van het water. Deze waarden hangen samen met de basisparameters: als het vrij chloor te laag is, is er een grotere kans dat het water bacteriologisch besmet is en dus niet gezond is om in te zwemmen.

Waarom worden bepaalde zweminrichtingen niet vermeld op deze website?

Elke zweminrichting waarvoor een gebruiker rechtstreeks of onrechtstreeks betaalt (dus ook een privé-saunacomplex, therapiebad, hotelbad, bad behorende bij een sportclub,…) moet maandelijks de waterkwaliteit laten controleren door een erkend labo. Het labo bezorgt die resultaten rechtstreeks aan Departement Zorg.

Als een inrichting niet vermeld wordt op deze website dan zijn ze wettelijk niet in orde.

Er zijn verschillende oorzaken mogelijk:

  • De exploitant heeft geen vergunning.
  • De exploitant laat geen maandelijkse controle uitvoeren door een erkend labo.
  • Het labo stuurt de analyses niet door.
Is er een onderscheid tussen kleine en grote zweminrichtingen?

Waterkwaliteit en veiligheidsnormen moet in alle inrichtingen gerespecteerd worden. Zodra een gebruiker rechtstreeks of onrechtstreeks betaalt voor het zwembad of whirlpool (dus ook bij privé-saunacomplex, therapiebad, hotelbad, bad behorende bij een sportclub,… ) moet de exploitant maandelijks de waterkwaliteit laten controleren door een erkend labo.

Enkel de toezichtsbevoegdheid is anders:

In zweminrichtingen die enkel beschikken over een whirlpool, dompelbad of zwembad kleiner dan 50m², voert Departement Zorg geen onverwachte controles uit omdat het lokale bestuur van de stad/gemeente verantwoordelijk is voor het toezicht in die inrichtingen. Departement Zorg volgt er de waterkwaliteit wel op aan de hand van de maandelijkse analyses.

Is een zwemverbod mogelijk in zwembaden?

Als de zwemwaterkwaliteit niet voldoet aan de normen, moet de exploitant onmiddellijk maatregelen nemen om het zwemwater terug op peil te brengen. Indien de zwemwaterkwaliteit binnen de 30 minuten na vaststelling niet opnieuw gestabiliseerd is of indien er technische defecten zijn aan de filterinstallatie, moet het zwembad worden afgesloten en mag er niet meer worden gezwommen.

Bij langdurige technische problemen moeten analyseresultaten van een erkend labo aantonen dat de waterkwaliteit opnieuw in orde is vooraleer het zwembad terug wordt geopend voor publiek.

Mag er enkel chloor gebruikt worden als desinfectiemiddel in zwembaden?

Ja. In de wetgeving staat dat er alternatieve desinfectietechnieken toegepast mogen worden mits toelating van Departement Zorg. Vooraleer een alternatief desinfectiemiddel wordt toegestaan moet er eerst wetenschappelijk worden aangetoond dat de werking voldoende desinfecterend en veilig is.

In Vlaanderen zijn zo reeds enkele proefprojecten afgelopen of lopende. Een gezondheidskundig en economisch haalbaar alternatief voor chloor is er momenteel nog niet voor baden met zeer veel bezoekers. Chloor kan aan het water worden toegevoegd via een klassiek doseringsysteem met dagtanks of via een zoutelektrolysesysteem.

Off