Waar wil je vandaag gaan zwemmen of watersporten?

Op deze website krijg je een overzicht van de waterkwaliteit van alle locaties (binnen en buiten) waar je kan gaan zwemmen of watersporten.

Gebruik mijn huidige locatie
Wat wil je zien?

Normen

Voor kustwater, zwem- en recreatievijvers en zwembaden gelden verschillende normen, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen milieugrenswaarden en gezondheidskundige advieswaarden.

Off
Zwemvijvers
Kustwater
Recreatievijver
Zwembaden

Zwemvijvers

KVE/100ml Zeer goed Aanvaardbaar Slecht Zwemverbod
Intestinale enterokokken / 100ml ≤ 400 ≤ 700 (controlestaal nodig) > 700 (controlestaal nodig) > 700 (na controlestaal)
E coli / 100ml ≤ 1000 ≤ 2000 (controlestaal nodig) > 2000 (controlestaal nodig) > 2000 (na controlestaal)
Zwemadvies Geen problemen Zwemmen wordt ontraden voor jonge kinderen, ouderen en personen met een lage weerstand. Zwemmen wordt ontraden voor jonge kinderen, ouderen en personen met lage weerstand. Zwemverbod

De Europese beoordeling is een weergave van de gemiddelde zwemwaterkwaliteit over vier jaar. Volgens de zwemwaterrichtlijn (2006/7/EG) worden de zwemwateren ingedeeld in 4 kwaliteitsklassen op basis van de bacteriologische resultaten van de afgelopen vier jaar, namelijk ‘Uitstekend’, ‘Goed’, ‘Aanvaardbaar’ of ‘Slecht’.

Voor de beoordeling volgens de zwemwaterrichtlijn worden de resultaten van de afgelopen vier jaar genomen. Van deze resultaten wordt  het 95e en 90e percentiel (dit getal betekent dat 95% of 90% van alle resultaten kleiner is of eraan gelijk en 5% of 10% groter of eraan gelijk) berekend.

 

Zwemvijvers 95e percentiel 95e percentiel 90e percentiel
  Uitstekend Goed Aanvaardbaar
Intestinale enterokokken 200 400 330
E. coli 500 1000 900

Als de berekende percentielen niet lager zijn dan de waarden in bovenstaande tabel behoort het zwemwater tot de klasse 'slecht'.

Kustwater

KVE/100ml Zeer goed Aanvaardbaar Slecht Zwemverbod
Intestinale enterokokken / 100ml ≤ 200 ≤ 400 (controlestaal nodig) > 400 (controlestaal nodig) > 400 (na controlestaal)
E coli / 100ml ≤ 500 ≤ 1000 (controlestaal nodig) > 1000 (controlestaal nodig) > 1000 (na controlestaal)
Zwemadvies Geen problemen Zwemmen wordt ontraden voor jonge kinderen, ouderen en personen met een lage weerstand. Zwemmen wordt ontraden voor jonge kinderen, ouderen en personen met lage weerstand. Zwemverbod

De Europese beoordeling is een weergave van de  gemiddelde zwemwaterkwaliteit over vier jaar. Volgens de zwemwaterrichtlijn (2006/7/EG) worden de zwemwateren ingedeeld in 4 kwaliteitsklassen op basis van de bacteriologische resultaten van de afgelopen vier jaar, namelijk ‘Uitstekend’, ‘Goed’, ‘Aanvaardbaar’ of ‘Slecht’.

Voor de beoordeling volgens de zwemwaterrichtlijn worden de resultaten van de afgelopen vier jaar genomen. Van deze resultaten wordt  het 95e en 90e percentiel (dit getal betekent dat 95% of 90% van alle resultaten kleiner is of eraan gelijk en 5% of 10% groter of eraan gelijk) berekend.

Kust 95e percentiel 95e percentiel 90e percentiel
  Uitstekend Goed Aanvaardbaar
Intestinale enterokokken 100 200 185
E. coli 250 500 500

Als de berekende percentielen niet lager zijn dan de waarden in bovenstaande tabel behoort het zwemwater tot de klasse 'slecht'.

Recreatievijver

Enkel ‘duiken, waterskiën en surfen’ hebben als vergunningsplichtig activiteit een wateranalyseverplichting.

KVE/100ml Zeer goed Aanvaardbaar Slecht Recreatieverbod
Intestinale enterokokken / 100ml ≤ 400 ≤ 700 (controlestaal nodig) > 700 (controlestaal nodig) > 700 (na controlestaal)
E coli / 100ml ≤ 1000 ≤ 2000 (controlestaal nodig) > 2000 (controlestaal nodig) > 2000 (na controlestaal)
Recreatieadvies Geen problemen Recreatie wordt ontraden voor jonge kinderen, ouderen en personen met een lage weerstand. Recreatie wordt ontraden voor jonge kinderen, ouderen en personen met lage weerstand. Recreatieverbod

Zwembaden

De waterkwaliteit van alle zwembaden of whirlpools (dus ook bij privé-saunacomplex, therapiebad, hotelbad, bad behorende bij een sportclub, … ) moet voldoen aan de waterkwaliteitsvereisten opgenomen in de Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem II), zie onderste tabel.

Gezondheidskundig zijn vooral 6 parameters relevant, deze bepalen de kleur van de smiley van 1 staal. 

De beoordeling op basis van 1 staal geeft niet weer of de exploitant in normale werkomstandigheden de waterkwaliteit goed opvolgt of niet, omdat dit een momentopname is en een toevalstreffer kan zijn. De sterren geven wel een beeld van de werking van de waterbehandelingsinstallatie én de opvolging van de waterkwaliteit door de exploitant omdat hiervoor de laatste 12 stalen worden beoordeeld.

Gezondheidskundige beoordeling per staal

  Zeer goed Aanvaardbaar Slecht
Totaal aantal kiemen bij 37°C /ml ≤ 100 ≤ 1000 > 1000
CP Stafylokokken /100ml 0 0 ≤ 1
Pseudomonas aeruginosa /100ml 0 0 ≤ 1
vrij chloor Overdekte baden: 0,3 -1,7 mg/l

Openluchtbaden: 0,3 - 3.2 mg/l

Whirlpools en
dompelbaden: 0,8-3,2 mg/l
0,2-0,3 mg/l

0,2 -0,3 mg/l


0,2 - 0,8 mg/l
< 0,2 mg/l

< 0,2 mg/l


< 0,2 mg/l
Gebonden chloor

alle baden: ≤ 0,8 mg/l

> 0,8 mg/l /
pH alle baden, behalve
dompelbaden: 6,8-7,8

dompelbaden: 6,6-8,2

5 - 6,8 en > 7,8

5 - 6,6 en > 8,2

< 5
Gezondheidsrisico's Geen problemen oog- en huidirritatie vorming toxisch chloorgas of infectierisico

Gezondheidskundige beoordeling lange termijn

3 sterren 2 sterren 1 ster geen ster geen beoordeling mogelijk
Uitstekend Goed Aanvaardbaar Slecht  
11x blauw zeker 9x blauw zeker 6x blauw minder dan 6x blauw Indien er nog geen 12 stalen beschikbaar zijn, bijvoorbeeld nieuwe zwembaden
max 1x grijs max 3x grijs max 6x grijs meer dan 6x grijs
geen rood

max 1x rood

max 2x rood

meer dan 2x rood Bij overnames of renovaties: enkel indien het waterbehandelingssysteem grondig werd aangepast wachten tot er 12 opeenvolgende stalen beschikbaar zijn 
      geen maandelijkse analyses

Kwaliteitsvereisten Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem II)

    Overdekt bad Open lucht Whirlpool Dompel-bad Natuurlijk zwembad
Fysische parameters            
Watertemperatuur Bovengrens 32°C 32°C 36°C 20°C 23°C (richtwaarde)
Relatieve luchtvochtigheid zwemhal Bovengrens 65% 65% 65% 65% 65%
Helderheid en kleur kleurloos en doorzichtig tot op de bodem
Zichtbare verontreiniging, schuim, geur afwezig
zuurstofverzadiging   / / / / 80-120%
Chemische parameters          
pH Ondergrens

Bovengrens
7,0

7,6
7,0

7,6
7,0

7,6
6,8

8,0
6

8,5
Vrij beschikbaar chloor Ondergrens

Bovengrens
0,5 mg/l

1,5 mg/l
0,5 mg/l

3 mg/l
1 mg/l

3 mg/l
1 mg/l

3 mg/l
/

/
Gebonden chloor Bovengrens ≤ 0,6 mg/l ≤ 0,6 mg/l ≤ 0,6 mg/l ≤ 0,6 mg/l /
Ureum Bovengrens 2 mg/l 2 mg/l 2 mg/l 2 mg/l /
Chloriden Bovengrens 800 mg/l 800 mg/l 800 mg/l 800 mg/l /
Oxideerbaarheid Bovengrens 5 mg/l 5 mg/l 5 mg/l 5 mg/l /
Fosfor Bovengrens / / / / 0,01 mg/l (richtwaarde)
Nitraat Bovengrens / / / / 30 mg/l (richtwaarde)
Bacteriologische parameters            
Total aantal kiemen bij 37°C Bovengrens 100 kve/ml 100 kve/ml 100 kve/ml 100 kve/ml /
Pseudomonas aeruginosa   0 0 0 0 10 kve/100ml
Coagulase positieve stafylokokken   0 0 0 0 /
Escherichia Coli   / / / / 100 kve/100ml
Intestinale enterokokken   / / / / 50 kve/100ml
Off
Off