Waar wil je vandaag gaan zwemmen of watersporten?

Op deze website krijg je een overzicht van de waterkwaliteit van alle locaties (binnen en buiten) waar je kan gaan zwemmen of watersporten.

Gebruik mijn huidige locatie
Wat wil je zien?

Normen

Voor kustwater, zwem- en recreatievijvers en zwembaden gelden verschillende normen, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen milieugrenswaarden en gezondheidskundige advieswaarden.

Off
Zwemvijvers
Kustwater
Recreatievijver
Zwembaden

Zwemvijvers

KVE/100ml Zeer goed Aanvaardbaar Slecht Zwemverbod
Intestinale enterokokken / 100ml ≤ 400 ≤ 700 (controlestaal nodig) > 700 (controlestaal nodig) > 700 (na controlestaal)
E coli / 100ml ≤ 1000 ≤ 2000 (controlestaal nodig) > 2000 (controlestaal nodig) > 2000 (na controlestaal)
Zwemadvies Geen problemen Zwemmen wordt ontraden voor jonge kinderen, ouderen en personen met een lage weerstand. Zwemmen wordt ontraden voor jonge kinderen, ouderen en personen met lage weerstand. Zwemverbod

Kustwater

KVE/100ml Zeer goed Aanvaardbaar Slecht Zwemverbod
Intestinale enterokokken / 100ml ≤ 200 ≤ 400 (controlestaal nodig) > 400 (controlestaal nodig) > 400 (na controlestaal)
E coli / 100ml ≤ 500 ≤ 1000 (controlestaal nodig) > 1000 (controlestaal nodig) > 1000 (na controlestaal)
Zwemadvies Geen problemen Zwemmen wordt ontraden voor jonge kinderen, ouderen en personen met een lage weerstand. Zwemmen wordt ontraden voor jonge kinderen, ouderen en personen met lage weerstand. Zwemverbod

Recreatievijver

KVE/100ml Zeer goed Aanvaardbaar Slecht Recreatieverbod
Intestinale enterokokken / 100ml ≤ 400 ≤ 700 (controlestaal nodig) > 700 (controlestaal nodig) > 700 (na controlestaal)
E coli / 100ml ≤ 1000 ≤ 2000 (controlestaal nodig) > 2000 (controlestaal nodig) > 2000 (na controlestaal)
Recreatieadvies Geen problemen Recreatie wordt ontraden voor jonge kinderen, ouderen en personen met een lage weerstand. Recreatie wordt ontraden voor jonge kinderen, ouderen en personen met lage weerstand. Recreatieverbod

Zwembaden

De waterkwaliteit van alle zwembaden of whirlpools (dus ook bij privé-saunacomplex, therapiebad, hotelbad, bad behorende bij een sportclub, … ) moet voldoen aan de waterkwaliteitsvereisten opgenomen in de Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem II), zie onderste tabel.

Gezondheidskundig zijn vooral 6 parameters relevant, deze bepalen de kleur van de smiley van 1 staal. 

De beoordeling op basis van 1 staal geeft niet weer of de exploitant in normale werkomstandigheden de waterkwaliteit goed opvolgt of niet, omdat dit een momentopname is en een toevalstreffer kan zijn. De sterren geven wel een beeld van de werking van de waterbehandelingsinstallatie én de opvolging van de waterkwaliteit door de exploitant omdat hiervoor de laatste 12 stalen worden beoordeeld.   

Gezondheidskundige beoordeling per staal

  Zeer goed Aanvaardbaar Slecht
Totaal aantal kiemen bij 37°C /ml ≤ 100 ≤ 1000 > 1000
CP Stafylokokken /100ml 0 0

≤ 1

Pseudomonas aeruginosa /100ml 0 0

≤ 1

vrij chloor

overdekte baden:   0,3 -1,7 mg/l 

Openluchtbaden:  0,3 - 3.2 mg/l

Whirlpools en

dompelbaden:       0,8-3,2 mg/l

 

0,2-0,3 mg/l

0,2 -0,3 mg/l

 

0,2 - 0,8 mg/l

 

 

< 0,2 mg/l

< 0,2 mg/l

 

< 0,2 mg/l

 

Gebonden chloor

alle baden:             ≤ 0,8 mg/l

> 0,8 mg/l /
pH

alle baden, behalve dompelbaden:          6,8-7,8

dompelbaden:          6,6-8,2

5 - 6,8 en > 7,8

5 - 6,6 en > 8,2

< 5

Gezondheidsrisico's

Geen problemen

oog- en huidirritatie

vorming toxisch chloorgas of infectierisico

Gezondheidskundige beoordeling lange termijn

3 sterren

2 sterren

1 ster

geen ster

geen beoordeling mogelijk

Uitstekend

Goed

Aanvaardbaar

Slecht

 
11x blauw zeker 9x blauw zeker 6x blauw

minder dan 6x blauw

Indien er nog geen 12 stalen beschikbaar zijn, bijvoorbeeld nieuwe zwembaden
max 1x grijs

max 3x grijs

max 6x grijs meer dan 6x grijs
geen rood

max 1x rood

max 2x rood

meer dan 2x rood Bij overnames of renovaties: enkel indien het waterbehandelingssysteem grondig werd aangepast wachten tot er 12 opeenvolgende stalen beschikbaar zijn 
      geen maandelijkse analyses

 

Kwaliteitsvereisten Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem II)

    Overdekt bad Open lucht Whirlpool Dompel-bad Natuurlijk zwembad
Fysische parameters            
Watertemperatuur Bovengrens 32°C 32°C 36°C 20°C 23°C (richtwaarde)
Relatieve luchtvochtigheid zwemhal Bovengrens 65% 65% 65% 65% 65%
Helderheid en kleur                      kleurloos en doorzichtig tot op de bodem
Zichtbare verontreiniging, schuim, geur                                                               afwezig
zuurstofverzadiging   / / / / 80-120%
Chemische parameters          
pH Ondergrens

Bovengrens

7,0

7,6

7,0

7,6

7,0

7,6

6,8

8,0

6

8,5

Vrij beschikbaar chloor Ondergrens

Bovengrens

0,5 mg/l

1,5 mg/l

0,5 mg/l

3 mg/l

1 mg/l

3 mg/l

1 mg/l

3 mg/l

/

/

Gebonden chloor Bovengrens ≤ 0,6 mg/l ≤ 0,6 mg/l ≤ 0,6 mg/l ≤ 0,6 mg/l /
Ureum Bovengrens 2 mg/l 2 mg/l 2 mg/l 2 mg/l /
Chloriden Bovengrens 800 mg/l 800 mg/l 800 mg/l 800 mg/l /
Oxideerbaarheid Bovengrens 5 mg/l 5 mg/l 5 mg/l 5 mg/l /
Fosfor Bovengrens / / / / 0,01 mg/l (richtwaarde)
Nitraat Bovengrens / / / / 30 mg/l (richtwaarde)
Bacteriologische parameters            
Total aantal kiemen bij 37°C Bovengrens 100 kve/ml 100 kve/ml 100 kve/ml 100 kve/ml /
Pseudomonas aeruginosa   0 0 0 0 10 kve/100ml
Coagulase positieve stafylokokken   0 0 0 0 /
Escherichia Coli   / / / / 100 kve/100ml
Intestinale enterokokken   / / / / 50 kve/100ml

 

 

Off
Off