Waar wil je vandaag gaan zwemmen of watersporten?

Op deze website krijg je een overzicht van de waterkwaliteit van alle locaties (binnen en buiten) waar je kan gaan zwemmen of watersporten.

Gebruik mijn huidige locatie
Wat wil je zien?

Normen

Voor kustwater, zwem- en recreatievijvers en zwembaden gelden verschillende normen, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen milieugrenswaarden en gezondheidskundige advieswaarden.

Off
Zwemvijvers
Kustwater
Recreatievijver
Zwembaden

Zwemvijvers

KVE/100ml

Zeer goed

Aanvaardbaar

Slecht

Zwemverbod

Intestinale enterokokken / 100ml

≤ 400

≤ 700 (controlestaal nodig)

> 700 (controlestaal nodig)

> 700 (na controlestaal)

E coli / 100ml

≤ 1000

≤ 2000 (controlestaal nodig)

> 2000 (controlestaal nodig)

> 2000 (na controlestaal)

Zwemadvies

Geen problemen

Zwemmen wordt ontraden voor jonge kinderen, ouderen en personen met een lage weerstand.

Zwemmen wordt ontraden voor jonge kinderen, ouderen en personen met lage weerstand.

Zwemverbod

De Europese beoordeling is een weergave van de gemiddelde zwemwaterkwaliteit over vier jaar. Volgens de zwemwaterrichtlijn (2006/7/EG) worden de zwemwateren ingedeeld in 4 kwaliteitsklassen op basis van de bacteriologische resultaten van de afgelopen vier jaar, namelijk ‘Uitstekend’, ‘Goed’, ‘Aanvaardbaar’ of ‘Slecht’.

Voor de beoordeling volgens de zwemwaterrichtlijn worden de resultaten van de afgelopen vier jaar genomen. Van deze resultaten wordt  het 95e en 90e percentiel (dit getal betekent dat 95% of 90% van alle resultaten kleiner is of eraan gelijk en 5% of 10% groter of eraan gelijk) berekend.

 

Zwemvijvers

95e percentiel

95e percentiel

90e percentiel

 

Uitstekend

Goed

Aanvaardbaar

Intestinale enterokokken

200

400

330

E. coli

500

1000

900

Als de berekende percentielen niet lager zijn dan de waarden in bovenstaande tabel behoort het zwemwater tot de klasse 'slecht'.

Kustwater

KVE/100ml

Zeer goed

Aanvaardbaar

Slecht

Zwemverbod

Intestinale enterokokken / 100ml

≤ 200

≤ 400 (controlestaal nodig)

> 400 (controlestaal nodig)

> 400 (na controlestaal)

E coli / 100ml

≤ 500

≤ 1000 (controlestaal nodig)

> 1000 (controlestaal nodig)

> 1000 (na controlestaal)

Zwemadvies

Geen problemen

Zwemmen wordt ontraden voor jonge kinderen, ouderen en personen met een lage weerstand.

Zwemmen wordt ontraden voor jonge kinderen, ouderen en personen met lage weerstand.

Zwemverbod

De Europese beoordeling is een weergave van de  gemiddelde zwemwaterkwaliteit over vier jaar. Volgens de zwemwaterrichtlijn (2006/7/EG) worden de zwemwateren ingedeeld in 4 kwaliteitsklassen op basis van de bacteriologische resultaten van de afgelopen vier jaar, namelijk ‘Uitstekend’, ‘Goed’, ‘Aanvaardbaar’ of ‘Slecht’.

Voor de beoordeling volgens de zwemwaterrichtlijn worden de resultaten van de afgelopen vier jaar genomen. Van deze resultaten wordt  het 95e en 90e percentiel (dit getal betekent dat 95% of 90% van alle resultaten kleiner is of eraan gelijk en 5% of 10% groter of eraan gelijk) berekend.

Kust

95e percentiel

95e percentiel

90e percentiel

 

Uitstekend

Goed

Aanvaardbaar

Intestinale enterokokken

100

200

185

E. coli

250

500

500

Als de berekende percentielen niet lager zijn dan de waarden in bovenstaande tabel behoort het zwemwater tot de klasse 'slecht'.

Recreatievijver

Enkel ‘duiken, waterskiën en surfen’ hebben als vergunningsplichtig activiteit een wateranalyseverplichting.

KVE/100ml

Zeer goed

Aanvaardbaar

Slecht

Recreatieverbod

Intestinale enterokokken / 100ml

≤ 400

≤ 700 (controlestaal nodig)

> 700 (controlestaal nodig)

> 700 (na controlestaal)

E coli / 100ml

≤ 1000

≤ 2000 (controlestaal nodig)

> 2000 (controlestaal nodig)

> 2000 (na controlestaal)

Recreatieadvies

Geen problemen

Recreatie wordt ontraden voor jonge kinderen, ouderen en personen met een lage weerstand.

Recreatie wordt ontraden voor jonge kinderen, ouderen en personen met lage weerstand.

Recreatieverbod

Zwembaden

De waterkwaliteit van alle zwembaden of whirlpools (dus ook bij privé-saunacomplex, therapiebad, hotelbad, bad behorende bij een sportclub, … ) moet voldoen aan de waterkwaliteitsvereisten opgenomen in de Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem II), zie onderste tabel.

Gezondheidskundig zijn vooral 6 parameters relevant, deze bepalen de kleur van de smiley van 1 staal. 

De beoordeling op basis van 1 staal geeft niet weer of de exploitant in normale werkomstandigheden de waterkwaliteit goed opvolgt of niet, omdat dit een momentopname is en een toevalstreffer kan zijn. De sterren geven wel een beeld van de werking van de waterbehandelingsinstallatie én de opvolging van de waterkwaliteit door de exploitant omdat hiervoor de laatste 12 stalen worden beoordeeld.

Gezondheidskundige beoordeling per staal

 

Zeer goed

Aanvaardbaar

Slecht

Totaal aantal kiemen bij 37°C /ml

≤ 100

≤ 1000

> 1000

CP Stafylokokken /100ml

0

0

≤ 1

Pseudomonas aeruginosa /100ml

0

0

≤ 1

vrij chloor

Overdekte baden: 0,3 -1,7 mg/l

Openluchtbaden: 0,3 - 3.2 mg/l

Whirlpools en
dompelbaden: 0,8-3,2 mg/l

0,2-0,3 mg/l

0,2 -0,3 mg/l


0,2 - 0,8 mg/l

< 0,2 mg/l

< 0,2 mg/l


< 0,2 mg/l

Gebonden chloor

alle baden: ≤ 0,8 mg/l

> 0,8 mg/l

/

pH

alle baden, behalve
dompelbaden: 6,8-7,8

dompelbaden: 6,6-8,2


5 - 6,8 en > 7,8

5 - 6,6 en > 8,2


< 5

Gezondheidsrisico's

Geen problemen

oog- en huidirritatie

vorming toxisch chloorgas of infectierisico

Gezondheidskundige beoordeling lange termijn

3 sterren

2 sterren

1 ster

geen ster

geen beoordeling mogelijk

Uitstekend

Goed

Aanvaardbaar

Slecht

 

11x blauw

zeker 9x blauw

zeker 6x blauw

minder dan 6x blauw

Indien er nog geen 12 stalen beschikbaar zijn, bijvoorbeeld nieuwe zwembaden

max 1x grijs

max 3x grijs

max 6x grijs

meer dan 6x grijs

geen rood

max 1x rood

max 2x rood

meer dan 2x rood

Bij overnames of renovaties: enkel indien het waterbehandelingssysteem grondig werd aangepast wachten tot er 12 opeenvolgende stalen beschikbaar zijn 

   

geen maandelijkse analyses

Kwaliteitsvereisten Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem II)

  

Overdekt bad

Open lucht

Whirlpool

Dompel-bad

Natuurlijk zwembad

Fysische parameters

      

Watertemperatuur

Bovengrens

32°C

32°C

36°C

20°C

23°C (richtwaarde)

Relatieve luchtvochtigheid zwemhal

Bovengrens

65%

65%

65%

65%

65%

Helderheid en kleur

kleurloos en doorzichtig tot op de bodem

Zichtbare verontreiniging, schuim, geur

afwezig

zuurstofverzadiging

 

/

/

/

/

80-120%

Chemische parameters

     

pH

Ondergrens

Bovengrens

7,0

7,6

7,0

7,6

7,0

7,6

6,8

8,0

6

8,5

Vrij beschikbaar chloor

Ondergrens

Bovengrens

0,5 mg/l

1,5 mg/l

0,5 mg/l

3 mg/l

1 mg/l

3 mg/l

1 mg/l

3 mg/l

/

/

Gebonden chloor

Bovengrens

≤ 0,6 mg/l

≤ 0,6 mg/l

≤ 0,6 mg/l

≤ 0,6 mg/l

/

Ureum

Bovengrens

2 mg/l

2 mg/l

2 mg/l

2 mg/l

/

Chloriden

Bovengrens

800 mg/l

800 mg/l

800 mg/l

800 mg/l

/

Oxideerbaarheid

Bovengrens

5 mg/l

5 mg/l

5 mg/l

5 mg/l

/

Fosfor

Bovengrens

/

/

/

/

0,01 mg/l (richtwaarde)

Nitraat

Bovengrens

/

/

/

/

30 mg/l (richtwaarde)

Bacteriologische parameters

      

Total aantal kiemen bij 37°C

Bovengrens

100 kve/ml

100 kve/ml

100 kve/ml

100 kve/ml

/

Pseudomonas aeruginosa

 

0

0

0

0

10 kve/100ml

Coagulase positieve stafylokokken

 

0

0

0

0

/

Escherichia Coli

 

/

/

/

/

100 kve/100ml

Intestinale enterokokken

 

/

/

/

/

50 kve/100ml

Downloads
Off
Off
Off