Waar wil je vandaag gaan zwemmen of watersporten?

On this website you get an overview of the water quality of all locations (indoors and outdoors) where you can go swimming or watersporting.

Use my current location
What do you want to see?

Disclaimer

Het gebruik van de website www.kwaliteitzwemwater.be is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Doel en gebruik van de site

www.kwaliteitzwemwater.be wil een eenvoudige toegang bieden tot de zwemwateranalyseresultaten die bij Zorg en Gezondheid en VMM ter beschikking zijn via erkende laboratoria.

Alle informatie op deze site is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders bepaald wordt. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor één persoon, u mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u altijd de bevoegde diensten raadplegen.

Op of via de site ter beschikking gestelde informatie en documenten mogen niet als authentieke overname van de officieel aangenomen tekst worden beschouwd. Op het vlak van regelgeving geldt alleen de officiële tekst die in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd is, als authentieke tekst. Deze heeft steeds voorrang. De inhoud van de site (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Met de nodige aandacht en zorg wordt ernaar gestreefd dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is.

Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan VMM en Zorg en Gezondheid niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen we de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen via het meldpunt.

Technische onderbrekingen trachten we zo veel mogelijk te voorkomen, maar we kunnen echter niet garanderen dat www.kwaliteitzwemwater.be volledig vrij van onderbreking is of niet door andere technische problemen wordt getroffen.

Zorg en Gezondheid en VMM kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.

Hyperlinks en verwijzingen

Onze site bevat links die u doorverwijzen naar andere websites en informatiebronnen die door derden worden beheerd. VMM en Zorg en Gezondheid beschikken in dat geval over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kunnen daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks die deze site naar andere sites bevat houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. VMM en Zorg en Gezondheid aanvaarden derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Off