Toggle menu

Openbaar onderzoek

 

Openbaar onderzoek over de ontwerplijst zwemwateren

1.Wat houdt dit openbaar onderzoek in ?

                                                            

In de Europese Zwemwaterrichtlijn staat dat jaarlijks een ontwerplijst van zwemwateren moet voorgelegd worden aan het publiek met het oog op inspraak. Gedurende 30 dagen kan iedereen voorstellen doen en opmerkingen of klachten formuleren over deze ontwerplijst.

De richtlijn is van toepassing op alle zwemwateren in vijvers, meren en rivieren waar een groot aantal mensen zwemt. Zwemmen mag er niet permanent verboden zijn. De richtlijn slaat ook op de badzones aan de kust. Ze is niet van toepassing op zwembaden.

 

2.Hoe en wanneer kunt u reageren ?

Het openbaar onderzoek loopt van 21 december 2018 tot en met 20 januari 2019. De ontwerplijst hangt ook uit in elke gemeente waar zich een zwemwater bevindt. 

Gedurende deze periode kan u uw voorstellen, opmerkingen en klachten over de ontwerplijst zenden

  • per e-mail naar info [at] vmm.be met vermelding van het onderwerp 'inspraak zwemwater'
  • per brief naar:

Inspraak zwemwater

p/a Vlaamse Milieumaatschappij

Dokter De Moorstraat 24-26

9300 Aalst

Met de informatie verkregen via dit openbaar onderzoek, zal rekening gehouden worden bij het opstellen van de definitieve lijst van zwemwateren.