Waar wil je vandaag gaan zwemmen of watersporten?

On this website you get an overview of the water quality of all locations (indoors and outdoors) where you can go swimming or watersporting.

Use my current location
What do you want to see?

Toegankelijkheid

VMM en Zorg en Gezondheid streven ernaar deze website toegankelijk te maken voor alle bezoekers, ook voor bezoekers met een motorische, visuele of auditieve beperking. De site beantwoordt al aan vele normen en voorschriften voor toegankelijke websites. Enkele voorbeelden:

de pagina's op deze website zijn gestructureerd en betekenisvol opgebouwd;

als u de grootte van de tekst aanpast met de browserfuncties, dan past de lay-out van de pagina's zich automatisch aan;

in de broncode zijn aan afbeeldingen beknopte beschrijvingen toegevoegd. Die zijn niet zichtbaar op het scherm, maar ze worden wel opgepikt door de programmatuur die bezoekers met een visuele beperking gebruiken;

menu's en formulieren zijn zo ontworpen dat ze eenvoudig bruikbaar zijn voor wie de muis niet kan gebruiken;

links naar pagina's op andere websites en naar browservreemde bestanden zoals PDF of Word worden in een nieuw venster getoond.

Als u een probleem ondervindt met de toegankelijkheid van deze site kunt u contact opnemen via het meldpunt. We onderzoeken elke vraag.

Analytische cookies

Als u op onze website surft verzamelen we automatisch gegevens over uw surfgedrag en technische kenmerken (browser, locatie, internet provider, type toestel, …). Die gegevens gebruiken we voor statistische of technische doeleinden (optimalisatie van ons informatieaanbod, oplossen van problemen, …).

Functionele cookies

Als u op onze website surft plaatsen we enkele functionele cookies om uw ervaring te verbeteren. Zo worden de zoekfilters die u gebruikte onthouden over de verschillende pagina's.

Lees meer over ons cookiebeleid.

Privacy

Zorg en Gezondheid en VMM gebruiken uw persoonsgegevens overeenkomstig de verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). 

Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen via de contactgegevens vermeld op ‘Over ons’.

VMM en Zorg en Gezondheid behouden alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Geschillen

Deze online overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brussel en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

Off