Toggle menu

Zwemvijvers

Normen actuele kwaliteit

De VMM en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid hebben op basis van de Europese zwemwaterrichtlijn normen bepaald om de actuele waterkwaliteit van het zwemvijvers te beoordelen.

KVE/100ml

Zeer goed

Aanvaardbaar

Slecht

Zwemverbod

 
Intestinale enterokokken
/ 100ml
≤ 400 ≤ 700

→ controlestaal nodig

> 700

→ controlestaal nodig 

>700

→ na controlestaal

E. coli / 100ml
≤ 1000   2000

→ controlestaal nodig

>2000

→ controlestaal nodig

>2000

→ na controlestaal

Zwemadvies
Geen problemen Zwemmen wordt ontraden voor jonge kinderen, ouderen en personen met een lage weerstand. Zwemmen wordt ontraden voor jonge kinderen, ouderen en personen met lage weerstand. Zwemverbod

Wanneer wordt een zwemverbod opgelegd?

Als de resultaten niet voldoen aan de waarden van zeer goede kwaliteit, wordt er door de VMM onmiddellijk een nieuw staal genomen. Als de waarden ook bij dit controlestaal slechte kwaliteit aantonen, adviseert het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid de betrokken burgemeester om een zwemverbod uit te vaardigen.

Wanneer het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid oordeelt dat op basis van nieuwe stalen het risico geweken is, wordt de burgemeester geadviseerd dat het zwemverbod mag worden opgeheven.

Normen Europese beoordeling

Hoe scoort ons zwemwater op langere termijn? De Europese beoordeling is een weergave van de  gemiddelde zwemwaterkwaliteit over vier jaar. Volgens de zwemwaterrichtlijn (2006/7/EG) worden de zwemwateren ingedeeld in 4 kwaliteitsklassen op basis van de bacteriologische resultaten van de afgelopen vier jaar, namelijk ‘Uitstekend’, ‘Goed’, ‘Aanvaardbaar’ of ‘Slecht’.

De zwemwaterrichtlijn legt het accent op het beheer van de zwemwaterkwaliteit. Het instrument hiervoor is het zwemwaterprofiel (zie detailpagina's zwemlocaties) dat een inschatting maakt van alle mogelijke risico’s voor de bader.

Voor de beoordeling volgens de zwemwaterrichtlijn worden de resultaten van de afgelopen vier jaar genomen en wordt daarvan het 95e en 90e percentiel (dit getal betekent dat 95% of 90% van alle resultaten kleiner is of eraan gelijk en 5% groter of eraan gelijk) berekend.

 

 Zwemvijvers

95e percentiel 

95e percentiel

90e percentiel

  Uitstekend Goed  Aanvaardbaar
Intestinale enterokokken
200 400 330
E. coli
500 1000 900

Als de berekende percentielen niet lager zijn dan de waarden in bovenstaande tabel behoort de vijver tot de klasse 'slecht'.