Toggle menu

Zwembaden

In Vlaanderen moeten alle publiek toegankelijke zwembaden, ook deze in privé-eigendom, voldoen aan de Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem II). De enige wettelijke uitzondering zijn de inrichtingen verbonden aan privé-woningen die niet voor het publiek worden opengesteld, noch gratis, noch tegen enige directe of indirecte vergoeding.

Voor hot whirlpools, overdekte- , openlucht-, dompel-, plons- en therapiebaden worden in deze wetgeving andere normen gesteld. Zowel de waterkwaliteit (controles en behandelingsinstallatie), de bouw (materialen, ventilatie, sanitair ) als de veiligheid (toezicht, EHBO, brandveiligheid, opslag chemicaliën) zijn uitgebreid gereglementeerd.

Waterkwaliteit

Kwaliteitsvereisten van het water (Vlarem II-normen)
   

Overdekt bad

Openlucht

Whirlpool

Dompel

Plons

Watertemperatuur
Bovengrens < 32°C < 32°C <36°C <20°C <32°C
pH
Ondergrens 7,0 7,0 7,0 6,8 6,8
  Bovengrens 7,6 7,6 7,6 8,0 8,0
Vrij beschikbaar chloor
Ondergrens 0,5 mg/l 0,5 mg/l 1 mg/l 1 mg/l 0,5 mg/l
  Bovengrens 1,5 mg/l 3 mg/l 3 mg/l 3 mg/l 3 mg/l
Gebonden chloor
Bovengrens <0,6 mg/l <1,0 mg/l <0,6 mg/l <0,6 mg/l <0,6 mg/l
Gem. relatieve vochtigheid
Bovengrens 65% 65% 65% 65% 65%

Controle

Alle zwembaden zijn verplicht om maandelijks stalen te laten nemen door een erkend labo en dagelijks hun waterkwaliteit meermaals zelf te controleren. Minimaal 2 keer per jaar wordt een onaangekondigde controle uitgevoerd door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid in de vergunde baden waarbij zowel hygiënisch onderhoud, waterkwaliteit als veiligheid worden nagegaan. Bij overschrijding van de normen wordt de uitbater gevraagd onmiddellijk de gepaste maatregelen genomen. Om onnodige gezondheidsrisico’s te vermijden wordt een zwembad indien nodig (tijdelijk) gesloten tot opnieuw een veilige en gezonde waterkwaliteit gegarandeerd is.

Controle waterkwaliteit a.d.h.v. wateranalyses
 

Overdekt bad

Openlucht

Whirlpool

Dompel

Plons

Analyses uitgevoerd door
         
Exploitant
3x/dag 3x/dag 3x/dag 3x/dag 3x/dag
Erkend 'water' labo
maandelijks om de 14 dagen maandelijks maandelijks maandelijks
Vlaams Agentschap
Zorg en Gezondheid
1x/jaar 1x/jaar 1x/jaar 1x/jaar 1x/jaar