Toggle menu

Kwallen

Kwallen zijn neteldieren die zich door de stroming van het water laten meedrijven. Hun tentakels bevatten netelcellen, die bij aanraking gif afgeven.

Voor mensen betekent contact met een kwal meestal een pijnlijke, rode plek op arm of been die lang pijnlijk blijft. De tentakels blijven dikwijls achter in de huid. Het is zaak om resten van deze tentakels zo snel mogelijk met een pincet te verwijderen. Daarna moeten de netelcellen inactief worden gemaakt, zodat zij geen gif meer afgeven. Het beste middel hierbij is azijn. Spoel de huid zeker nooit met zoet water, omdat dit de netelcellen juist kan aanzetten tot het injecteren van achtergebleven gif.