Toggle menu

Botulisme

Botulisme komt in Vlaanderen niet veel voor. Het wordt veroorzaakt door kadavers van dode vissen en eenden in het water. In de meeste gevallen is deze bacterie niet schadelijk voor mensen, maar blijf voorzichtig als u gaat zwemmen of surfen in water waarin dode dieren drijven.

Als besmet water wordt gedronken kan dit ernstige ziekteverschijnselen veroorzaken, zoals acute verlammingen beginnend in het aangezicht en zo verder afdalend. Verlamming van de ademhalingsspieren is de voornaamste doodsoorzaak. Het is dus erg belangrijk dat die kadavers zo snel mogelijk worden opgeruimd.

In geval van verdachte verschijnselen zoals dode eenden zal bijgevolg een negatief zwemadvies of zwemverbod worden gegeven. Het is belangrijk dat dode dieren zo snel mogelijk worden opgeruimd, zodat zich in de kadavers geen bacteriën kunnen ontwikkelen die schadelijk zijn voor de mens.

Raak de dode dieren beslist niet aan! Zwem niet in water waarin dode dieren liggen. Verwittig de beheerder.